Kategoria: Banknoty

Zabezpieczenia nowych banknotów polskich

W roku 1995 Polacy po raz kolejny musieli się zmierzyć z denominacją złotego. Powodem tego była nie inflacja, która nie była wysoka, ale pozostałości po poprzednim systemie i inflacji, która pod koniec lat 80 oraz na początku lat 90 była bardzo wysoka. W obiegu były banknoty o bardzo wysokich nominałach, najwyższym z nich był banknot

Banknoty polskie po denominacji z 1995

Po zmianie ustrojowej, do której doszło w Polsce w roku 1989 okazało się wkrótce, że jest konieczność wymiany banknotów. Wymiana ich była związana z denominacją złotego. Nie była ona spowodowana wysoką inflacją, która na chwilę wymiany pieniądza nie była duża, jeśli już można mówić o skutkach inflacji to raczej chodziło tu o zmniejszenie nominałów pieniędzy,